Acupunctura

În complexul științelor Medicinei Tradiționale Chineze, acupunctura este considerată regina artei medicale.

Beneficii
Acupunctura duce la deblocarea si reglarea curgerii energiei prin meridian, implicit la rezolvarea disfuncției energetice și dispariția manifestărilor bolii, atiunci cand e utilizată în cunoțtință de cauză.

 

Acțiune pe corpul emoțional, intelectual, fizic

O știință holistică în esență, acupunctura pornețte de la concepte cu valabilitate universală (cosmică) și integrează omul într-un sistem energetic complex, pe trei nivele: emoțional, intelectual și fizic, toate în corespondență cu elementele naturii înconjuratoare.

Spre deosebire de știința europeană care are un bagaj conceptual simplu, dar este orientată spre o complexitate de amănunte, acupunctura are o complexitate de elemente conceptuale și este orientată spre funcții ale organelor și relațiile dintre ele.

Acupunctura se bazează pe considerentul că activitatea biologică, atât cea normală cât și cea patologică, are două componente:

  • una materială, corespunzătoare corpului fizic;
  • una imaterială, corespunzătoare corpului energetic.

Simptomele sunt doar “manifestarea” dezechilibrelor energetice

Medicina Tradițională Chineză consideră că modificarile fizico-somatico-anatomice reprezintă un stadiu tardiv al bolii, în care posibilitățile terapeutice sunt limitate, pe când modificările energetice preced etapele lezionale cu luni sau ani, iar înlăturarea lor poate impiedica evoluția bolii către o afecțiune definitivă. Energia corpului circulă prin trasee bine definite, numite meridiane. Îmbolnăvirea la nivelul corpului energetic constă în blocaje sau dereglări ale curgerii energiei prin meridian. Acestea prezintă de-a lungul lor puncte active denumite „puncte de acupunctură”, prin care energia din meridian poate fi accesata și influențată. Acestor puncte li se asociază o serie de simptome patologice, care permit stabilirea unor scheme de tratament, ce constă în înțeparea punctelor stabilite cu ace speciale.